Що таке псі-садизм?

Коментарі · 88 Перегляди

Псі-СМ - своєрідний феномен, який викликає досить багато суперечок. Тому хотілося б розглянути його докладніше

По-перше, псі-садизм не можна однозначно віднести ні до БД, ні до СМ-практик, ні до ДС-відносин. Його можна віднести рівною мірою і до дисциплінарних практик, і до СМ-практик. Щоправда, паралельно доводиться робити припущення про наявність, крім садизму та мазохізму, ще й псі-садизму та псі-мазохізму як рис особистості, що, на мій погляд, дещо штучно. Далі. Часто псі-СМ виходить за рамки практик, і тією чи іншою мірою визначає стиль відносин, що уможливлює віднести його і до ДС. Потім, використання псі-СМ у кожної конкретної парі дуже складно оцінити з погляду БРД, оскільки цей феномен розмитий у часі, найчастіше виходить за межі екшену і визначає структуру взаємовідносин. Вже така розмитість і невизначеність говорить про те, що саме поняття "псі-СМ" і його оцінка не надто коректні, і варто спробувати їх переглянути.

Отже, розглянемо сам термін "псі-СМ". Він має на увазі якісь дії, причому дії, що викликають психологічні ефекти, і дії негативні, а точніше – викликають негативні емоції у нижнього партнера. Це вже здається мені штучним обмеженням. Термін вже семантично звужує спектр впливів, що використовуються. Якщо позначити термін як 'псі-вплив', це дозволить включити до арсеналу впливи, що викликають як негативні, так і позитивні емоції, тобто будь-які впливи, що викликають психологічні ефекти.

Що ж хочуть отримати партнери, які використовують псі-СМ, чи псі-впливи у структурі екшену чи у структурі відносин? Вони хочуть отримати певний емоційний стан. Способами досягнення даного стану в псі-СМ служать прийоми, цілком тематичні - вербальні атаки, приниження словесне і приниження дією, а якщо оцінити через призму БД і СМ - то бондажні, дисциплінарні та СМ-практики цілком можуть використовуватися, і використовуються для отримання необхідного ефекту – досягнення бажаного психологічного стану.

Якщо ми говоритимемо про псі-впливи, це будуть як вербальні атаки, так і вербальні впливи, вербальний тиск; як приниження дією – але вплив дією (дещо кривувато звучить, але суть, думаю, зрозуміла – діями можна не лише принижувати). Оцінюючи через призму БД і СМ – ми знову бачимо, як і бондажні, і дисциплінарні, і СМ-практики в псі-впливах можна використовувати.

Але ті самі практики використовують і Тематики, які мають схильності до псі-садизму - псі-мазохізму, а ширше – до використання псі-впливів. У чому різниця?

А різниця ось у чому. Будь-який Тематичний вплив реалізується на двох рівнях – фізичному, тілесному – та психологічному. Фізично це будуть сліди (ширше – зміни в організмі) від флагеляції, певне положення тіла та певні обмеження рухливості при бондажі, певні поведінкові патерни при дисциплінарних впливах; а психологічно – це будуть певні емоції, певний настрій. І тематичні впливи реалізуються, як правило, на двох рівнях одночасно.

Але, незважаючи на те, що реалізація впливів йде на двох рівнях відразу, баланс тілесних та психологічних змін може бути різним, і різним буде бажаний баланс, тобто ті ефекти, які хочуть отримати партнери у Тематичному екшені. Розглянути має сенс три варіанти.

Максимум тілесного і психологічного – вказує на нерозуміння суті Теми, на фетишну, насправді, зацікавленість деякими зовнішніми символами Теми. Варіант поширений, і з виникненням у суспільстві моди на Тему стає все більш поширеним. Також може бути у випадку, якщо людина – новачок. У цьому випадку використовувані практики набувають великої значущості.

Баланс між тілесними та психологічними ефектами характерний для більшості Тематиків. Для спрощення схеми ми приймемо його як 50/50, але, звісно, у кожному даному випадку цей баланс коливатиметься, і може змінюватися у різних людей, а й у різних екшенах в однієї конкретної людини. Найчастіше таких людей характеризуватиме велика гнучкість щодо конкретних практик, відсутність жорстких вподобань.

Максимум психологічного та мінімум фізичного – це й буде риса, характерна для любителя псі-впливів. Тобто в такої людини або постійно, або досить часто в екшенах фокус уваги звернений не на тілесні ефекти, а на психологічні. Також у тінь йдуть конкретні практики, а в центр уваги виступає певний психологічний стан партнерів.

Якщо розглядати псі-впливи з даного ракурсу, стає ясно, що їх некоректно ставити в ряд з іншими Тематичними впливами, так як це не практика, а, по суті, схильність до певного бажаного балансу фізичних і психологічних ефектів в екшені, з чітким переважанням психологічної складової. І схильність цю можна накласти на будь-які практики, що використовуються кожною конкретною людиною.Консерватор

Коментарі
Top_BD 11 тиж.

Чудова стаття. Часто стикався з цим терміном не розуміючи всієї суті. Тут дане добре його пояснення.